Welkom op 'Project Seksueel Geweld'

Mijn naam is Dagmar Stockman en ik voer onderzoek uit aan de Universiteit Gent over seksueel geweld bij volwassenen. Seksueel geweld (ook wel seksueel grensoverschrijdend gedrag genoemd) wordt beschouwd als elke vorm van ongewenst seksueel gedrag. Het kan gaan om: een ongewenste opmerking, gedwongen naar iets seksueel kijken, gedwongen bekeken worden, ongewilde betasting van bepaalde lichaamsdelen, (poging tot) ongewilde penetratie. Het meemaken van seksueel geweld als volwassen man of vrouw is vaak een ingrijpende gebeurtenis en kan psychische gevolgen op korte en lange termijn met zich mee brengen. Deze gevolgen kunnen negatief zijn (zoals een verminderde slaap of het voortdurend herbeleven van wat je meegemaakt hebt). In sommige gevallen kan het meemaken van seksueel geweld achteraf ook gepaard gaan met meer appreciatie voor het leven. Je kan dan het gevoel hebben dat je er sterker uitgekomen bent. Hoe dit precies gebeurt is onduidelijk. Mijn onderzoek heeft tot doel hierop antwoorden te vinden.

Image One Schilderij door Masaran Sesay

Wie seksueel geweld heeft meegemaakt kan ervoor kiezen om dit te vertellen aan de partner, vrienden, familie, politie, arts of psycholoog. Zij kunnen op heel wat verschillende wijzen reageren. Soms kan dit helpend zijn. Soms ook niet. En soms kies je ervoor om helemaal niets te zeggen. Maar ook zwijgen kan moeilijk zijn.

Naast gevolgen voor het psychisch welzijn, kan seksueel geweld ook een invloed uitoefenen op je relaties met belangrijke anderen in je leven. Je verwacht misschien meer steun, je voelt een hechtere band, je hebt tijd nodig voor jezelf, of de ervaring van geweld ondermijnt je relatie met anderen. Onderzoek naar dit thema is echter ontzettend zeldzaam. Meer kennis hierover is onontbeerlijk wanneer we mensen die seksueel geweld ervaren hebben, en belangrijke anderen in hun omgeving beter willen ondersteunen. Daarom zal ik in mijn doctoraatsonderzoek nagaan wat de psychische én sociale veranderingen zijn na seksueel geweld, hoe deze tot stand komen en hoe men het seksueel geweld een plaats kan geven.

Om dit te onderzoeken doen we verschillende studies bij volwassenen mannen en vrouwen die na hun 16 jaar eender welke vorm van seksueel geweld meemaakten. De verzamelde informatie wordt vertrouwelijk verwerkt en anoniem gepubliceerd. Meer informatie over dit project vindt u op deze website onder ‘Project’.