Het onderzoeksteam ?

Dagmar Stockman is de hoofdonderzoeker binnen dit project. Zij werkt sinds 2017 als assistent in het Familylab aan de Vakgroep Experimenteel- Klinische en Gezondheidspsychologie (Universiteit Gent). Hier doceerde ze de practica van het vak Klinisch-Psychologische Vaardigheden en Diagnostiek en van het vak Relatie- en Gezinstherapie. Recent hielp ze mee bij het ontwikkelen en doceren van de werkcolleges van het vak Assessment in de Systeemtherapie.

Dagmar voert daarnaast een doctoraatsonderzoek uit naar de psychologische en sociale impact van seksueel geweld op volwassenen. In het kader hiervan is ze nauw betrokken bij verschillende organisaties die zich bezighouden met preventie van seksueel grensoverschrijdend gedrag (Sensoa vzw, ICES vzw). Daarnaast werkt Dagmar Stockman als klinisch psycholoog rond de thema’s trauma en grensoverschrijdend gedrag.

Dagmar Stockman

Het doctoraatsonderzoek van Dagmar gebeurt onder supervisie van:

  • Promotor Prof. Dr. L. Verhofstadt (Universiteit Gent)
  • Co-promotor Prof. Dr. K. Uzieblo (Forensisch Zorgspecialisten Utrecht en Vrije Universiteit Brussel)

Zij worden bijgestaan door:

  • Prof. Dr. I. Keygnaert (Universiteit Gent)
  • Prof. Dr. G. Lemmens (Universiteit Gent)
  • Prof. Dr. H. Littleton (East Carolina University, United States)

Verder werken heel wat klinisch psychologen in opleiding mee aan dit onderzoek. Voor de survey studie wordt samengewerkt met Joke Depraetere (Universiteit Gent), Dr. C. Vandevivere (Universiteit Gent) en enkele criminologen in opleiding. Het doctoraatsonderzoek wordt uitgevoerd met toestemming van de Commissie voor Medische Ethiek van het Universitair Ziekenhuis te Gent.

Wie vragen heeft over één van de studies kan vrijblijvend mailen naar: Dagmar.Stockman@Ugent.be.